Forskningsprosjekt


Effekt av KOLS-behandling på arteriestivhet

Vitenskapelig tittel:
En 12 ukers randomisert, dobbel-blind, parallell-gruppe, multi-senter studie for å evaluere effekten på arteriell stivhet av kombinasjonen fluticasone furoate/vilanterol inhalasjonspulver sammenlignet med Spiriva (titropium) gitt en gang daglig til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF og GlaxoSmithKline som forskningsansvarlig for prosjektet. Dette er en internasjonal multisenter fase III legemiddelstudie om inkluderer 40 pasienter med KOLS fra Norge. Hensikten med studien er å evaluere effekten av ulik medikamentell behandling på stivhet i arteriene (blodårene) hos pasienter med KOLS. Studien er en utprøvning av en kombinasjon av to legemidler (fluticasone furoate/vilanterol, FF/VI) som ennå ikke er godkjent sammenlignet med et registrert legemiddel til bruk ved KOLS (Spiriva, virkestoff Tiotropium). Det vil bli samlet inn data om bl.a. medisinske hendelser, endringer i medisinbruk, kliniske data, livskvalitet, KOLS vurdering, pusteprøve og blodprøver. Arteriell stivhet måles ved hjelp av ultralydundersøkelse av halskar og lyskekar. Det vil være registrering av hjerterytmen EKG og lungefunksjonstester før og etter inhalasjon av hurtigvirkende Ventoline.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/712 EudraCT-nummer: 2010-024435-16 Prosjektstart: 03.06.2011 Prosjektslutt: 01.03.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Bakke
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
14.04.2011 REK vest
12.05.2011 REK vest
18.08.2011 REK vest
18.08.2011 REK vest
18.08.2011 REK vest
20.10.2011 REK vest
12.01.2012 REK vest
19.04.2012 REK vest