Forskningsprosjekt


Unaturlige dødsfall blant østeuropeiske fremmedarbeidere

Vitenskapelig tittel:
UNATURLIGE DØDSFALL BLANT ØSTEUROPEISKE FREMMEDARBEIDERE. DØDSÅRSAKER BASERT PÅ RETTSMEDISINSKE UNDERSØKELSER I BERGEN OG OSLO, I ÅRENE 2001-2010.

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for dette prosjektet. Utgangspunktet for denne studien er en oppfatning om at dødsårsaker for fremmedarbeidere fra Øst-Europa skiller seg fra dødsårsakene til nordmenn. I denne studien vil en øke kunnskapen om sammenhengene mellom levekår og dødsårsak blant Øst-Europeiske fremmedarbeidere. Studien baserer seg på gjennomgang av obduksjonsrapporter ved Gades institutt, Bergen og Rettsmedisinsk institutt, Oslo. Journaler fra 200-300 personer vil inngå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/581 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stine Kristoffersen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført.
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest
19.04.2012 REK vest
16.01.2014 REK vest
20.08.2015 REK vest
31.01.2018 REK vest