Forskningsprosjekt


LPZ114458 Evaluering av effekten av rilapladib (SB659032) på biomarkører knyttet til Alzheimer sykdom

Vitenskapelig tittel:

A phase 2a study to evaluate the effect of rilapladib (SB‑659032) on biomarkers related to the pathogenesis and progression of Alzheimer’s diseaseProsjektbeskrivelse:
Rilapladib er en hemmer av lipoprotein assosiert med fosfolipase (Lp-PLA2), som ble utviklet for behandling av aterosklerose. Dyremodeller har vist farmakologisk effekt, som også er gunstig for behandling av Alzheimers sykdom (AD) ved at Lp-PLA2 hemmer endringer i blod-hjerne barrierens (BBB) permeabilitet. BBB er sentral i transportmekanismer tilknyttet omsetning og fjerning av beta-amyloid (Aβ). Forsøk har vist at dersom lite Aβ fjernes på grunn av endring i blod-hjerne barrieren, vil Aβ hope seg opp, og danne grunnlag for utvikling av senile plakk og fibrillfenomener. Økt transport av av Aβ bort fra hjernen vil kunne medvirke til at plakk ikke dannes, og derfor ha en bremsende innvirkning på utvikling av Alzheimer. I denne studien skal det undersøkes om behandling med rilapladib fører til økt nivå av Aβ42 i spinalvæske, og bedret kognitiv funksjon/arbeidshukommelse sammenlignet med placebo ved uke 24.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/902 EudraCT-nummer: 2010-020993-41 Prosjektstart: 08.07.2011 Prosjektslutt: 09.11.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tormod Fladby
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

GlaxoSmithKline ASForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Materiale fra biobank:
GlaxoSmithKline
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst