Forskningsprosjekt


En åpen, randomisert fase III studie av strålebehandling verifisert med CT (CT- IGRT) versus 2 plan verifisert strålebehandling som kurativ behandling for prostatakreft (RIC – studien)

Vitenskapelig tittel:
A Randomised, two centre trial on daily cone-beam IGRT vs standard weekly orthogonal IGRT in Curative radiotherapy for prostate cancer (RIC-study)

Prosjektbeskrivelse:
CT-basert billedstyrt strålebehandling (CT IGRT) er en metode under utprøving. Studiens formål er å avklare om daglig CT IGRT med påfølgende reduserte sikkerhetsmarginer (~7 mm) kan redusere rektale bivirkninger av kurativ strålebehandling for prostatakreft, sammenlignet med tradisjonell ukentlig 2-planverifisert strålebehandling med standard sikkerhetsmargin (10-15 mm). Det skal også undersøkes om redusert strålevolum påvirker biokjemisk progresjon av kreftsykdommen. Data skal hentes fra pasientjournaler, det skal tas blodprøver og røntgenundersøkelser, samt fylles ut et livskvalitetsskjema. Studien skal omfatte 260 pasienter, og er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/710 Prosjektstart: 25.04.2011 Prosjektslutt: 29.04.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jo-Åsmund Lund
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2011 REK midt
11.01.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
20.03.2019 REK midt