Forskningsprosjekt


Kronisk obstruktiv lungesykdom og små mengder albumin i urinen.

Vitenskapelig tittel:
Cardiovascular morbidity and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease and microalbuminuri.

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en alvorlig og progredierende sykdom. Den viktigste årsaken til for tidlig død hos pasienter med kols er kardiovaskulær sykdom. Mikroalbuminuri er en viktig markør for den generelle karskaden ved aterosklerose. Formålet med dette prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom kols og mikroalbuminuri, spesielt med tanke på utvikling av kardiovaskulær sykdom og død. Prosjektet omfatter deltakere som deltok i HUNT 2 og som tok både spirometri og mikroalbuminurimåling (n=3411). Data som skal inngå er urin- og blodprøve og registerdata fra HUNT med kobling mot Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. I tillegg skal man innhente om PAS diagnoser for hjerte/karsykdom eller kols.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/548 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 01.04.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solfrid Romundstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt