Forskningsprosjekt


JC-Virus prevalence in Norway

Vitenskapelig tittel:
JC-Virus prevalence among Norwegian MS patients and healthy controls

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Behandling med legemiddelet Tysabri er den mest effektive behandling mot attakkvis multippel sklerose (MS), men er likevel andrelinjebehandling på grunn av risiko for utvikling av progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). PML er en sjelden, men alvorlig infeksjon i hjernen forårsaket av JC-virus. I denne studien ønsker man å foreta en screeninganalyse av JC-virusfrekvens blant 1500 norske MS-pasienter og 300-500 friske kontrollpersoner (blodgivere, anonyme prøver). Pasientprøver hentes fra diagnostisk biobank ("Nevroimmunologiske Sykdommer") ved Nevrologisk forskningslaboratorium, Haukeland universitetssykehus. Etter analysene vil man å gi tilbakemelding til behandlende lege om status av JC-virus for MS-pasientene. Søker ønsker derfor å benytte avidentifiserbare opplysninger slik at det er mulig å finne tilbake til pasientenes identitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/707 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
14.04.2011 REK vest
09.06.2011 REK vest
31.01.2018 REK vest