Forskningsprosjekt


Helseproblemer hos mennesker som lever i fattigdom

Vitenskapelig tittel:
”Health problems affecting people living in extreme poverty”  A descriptive study of primary health care in the slum of urban Manila.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med en veldedig organisasjon med base i Filippinene, og er del av en hovedoppgave i medisin. Organisasjonen MaMa's Children Centre of Norway driver helsearbeid for fattige i området rundt Manilla. To medisinstudenter fra NTNU skal observere organisasjonens arbeid i mobile helsestasjoner som opprettes etter behov i slumområdene. Formålet med prosjektet er å beskrive spekteret av helseproblemer blant mennesker som lever under ekstrem fattigdom i urbane slumområder for å belyse sammenhenger mellom fattigdom og helseproblemer. Det benyttes spørreskjema for å innhente data om fattigdomsparametere og helseopplysninger fra totalt 750 pasienter. I tillegg skal det utføres dybdeintervju med mødre, samt observasjon av feltarbeidet. Samtykke innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/527 Prosjektstart: 15.09.2011 Prosjektslutt: 20.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Helseproblemer hos mennesker som lever i fattigdom
Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
27.11.2015 REK midt