Forskningsprosjekt


Vitamin D og stafylokokker i diabetes studien

Vitenskapelig tittel:
Koloniseringsrate for Staphylococcus aureus i hals og nese hos deltagere i studien ”Forebygging av type 2 diabetes med vitamin D tilskudd hos personer med redusert glukosetoleranse”

Prosjektbeskrivelse:
Det er velkjent at en rekke infeksjoner er mer hyppige i vinterhalvåret enn om sommeren, og det har vært foreslått at dette kan ha sammenheng med nivå av vitamin D. Bærertilstand av Staphylococcus aureus i nese/hals er ca 30 %. Det er en sterk sammenheng med lavt nivå av vitamin D og bærertilstand. Om det er en årsakssammenheng kan imidlertid bare avgjøres ved intervensjonsstudie. I studien ”Forebygging av type 2 diabetes med vitamin D tilskudd hos personer med redusert glukosetoleranse” ble det inkludert 517 personer hvorav ca 350 fortsatt er med i studien. Deltagerne kommer til kontroll hvert halvår og er randomisert til høy dose vitamin D versus placebo. I aktuelle studie vil det bli tatt stafylokokk prøve fra nese/hals hos disse deltagerne for å se om vitamin D tilskudd har gitt forskjell i bærerskap av bakterien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/438 EudraCT-nummer: 2007-002167-27 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 29.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Jorde
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK nord
25.08.2011 REK nord