Forskningsprosjekt


SOURCE Registry XT

Vitenskapelig tittel:
Edwards SAPIEN™ Aortic Bioprosthesis Multi-Region Outcome Registry XT

Prosjektbeskrivelse:
Internasjonalt prospektivt register som samler data fra pasienter behandlet med Edwards Sapien transkateterklaff. Transkateterbasert implantasjon av aortaklaffer er en ny og utprøvende behandling for pasienter som ikke er egnet for åpen kirurgi eller hvor åpen kirurgi innebærerer en uakseptabelt høy risiko. Studiens formål er å; dokumentere behandlingseffekt over tid; kartlegge uønskede senvirkninger og utilsiktede hendelser; få tilstrekkelig datagrunnlag til å utvikle et risikoscore vektøy spesielt tilegnet denne pasientpopulasjonen; påvise spesifikke alvorlige kliniske hendelser i henhold til VARC retningslinjene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/437 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Busund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK nord
03.04.2014 REK nord
10.03.2016 REK nord
10.03.2016 REK nord
02.02.2017 REK nord
02.02.2017 REK nord