Forskningsprosjekt


CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Vitenskapelig tittel:
Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimise doses (EPI-CT)

Prosjektbeskrivelse:
Undersøkelser ved hjelp av datamografi (CT) bidrar med om lag 80 % av befolkningens stråledose fra medisinsk diagnostikk og behandling. Man vet i dag relativt mye om helseeffekter knyttet til ioniserende stråling når dosen er høy, og når de eksponerte er voksne. Når det gjelder lave doser er kunnskapen mer usikker, og til dels modellbasert. Empirisk kunnskap om risiko ved lave doser er etterspurt. Særlig er det grunn til å tro at barn kan være utsatt, både fordi de er mer strålingsfølsomme, dosen antas å være relativt sett større enn hos voksne, og de har lengre tid til å utvikle skade enn eldre individer. Formålet med studien er å etablere en europisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter. Resultatene vil benyttes til å optimalisere stråledosene ved CT og bidra til å utvikle europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/742 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.04.2011 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst