Forskningsprosjekt


RESTORE II

Vitenskapelig tittel:
RESTORE II: et internasjonalt register med data fra pasienter som behandles med Relay thoracale aortastentgraft

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en internasjonal multisenter registerstudie for oppfølging av pasienter som behandles for thoracale aortaaneurismer med Relay stentgraft. Målet er å samle data fra 200 pasienter fra 40 sentre verden over. Pasientene skal følges i to år med kontroller etter 1, 6 12 og 24 måneder. Hensikten er å samle bred kunnskap om behandlingens effekt og om stentgraftets egenskaper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/432 Prosjektstart: 15.02.2011 Prosjektslutt: 28.02.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Busund
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK nord