Forskningsprosjekt


Fysisk funksjon hos slitasjegiktpasienter operert med kunstig hofteledd

Vitenskapelig tittel:
Fysisk funksjon hos artrose pasienter operert med totalprotese i hoften

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Høgskolen i Bergen som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med dette mastergradsprosjektet er å kartlegge fysisk funksjon hos pasienter operert med totalprotese. I tillegg vil en undersøke om eventuell postoperativ fysioterapibehandling påvirker pasientenes fysiske funksjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/451 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.05.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Reidar Aarskog
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest