Forskningsprosjekt


Behandling og rehabilitering av pasienter operert for totalprotese i hofteleddet

Vitenskapelig tittel:
Treatment and rehabilitation of patients with total hip arthroplasty (THA) to regain walk and work efficiency and quality of life

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å bedre sykehusbehandling og rehabilitering av pasienter med hofteprotese for å hjelpe pasientene tilbake best mulig funksjonsevne på kortest mulig tid, redusere sykehus- og rehabiliteringstid for å spare kostnader for pasientene og samfunnet. Det skal inkluderes 30 deltakere. Datainnsamlingen baserer seg på bruk av pasientjournal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/779 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Gunnar Bjørholt
Forskningsansvarlig(e):  Hokksund Rehabiliteringssenter
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Exercise Physiology and Sports Sciences, Det medisnske fakultet, NTNU, Nivå: Master - og PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.04.2011 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst