Forskningsprosjekt


Lavenergi lårhals- og håndleddsbrudd hos pasienter over 50 år. En studie av livskvalitet, sykdomsmål, osteoporose og kostnader

Prosjektbeskrivelse:
Hoftebrudd og håndleddsbrudd forekommer hyppig hos eldre mennesker. Oslo ligger på topp i verden når det gjelder forekomst av osteoporose brudd. Ingen data foreligger fra Sørlandet. Generelt er det manglende populasjonsbasert data på håndledds og hoftebrudd både når det gjelder livskvalitet, sykdomsmål, osteoporose og kostnader. Hensikten med undersøkelsen er å få ny kunnskap om: • Epidemiologiske forhold rundt lårhals- og håndleddsbrudd på Sørlandet. • Klinisk forhold knyttet til hoftebrudd og håndleddsbrudd som inkluderer demografiske variabler, sykdomsrelaterte variabler, osteoporose risikofaktorer som også inkluderer benmasse mål. • Livskvalitet (overordnet livskvalitet og helse relatert livskvalitet) hos pasienter med hoftebrudd og håndleddsbrudd. • Helseøkonomiske forhold knyttet til hoftebrudd og håndleddsbrudd.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/430 Prosjektstart: 01.01.2004 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Glenn Haugeberg
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst