Forskningsprosjekt


Psykiske og sosiale utfordringer hos voksne med medfødt hjertefeil

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en prosjektoppgave for en medisinerstudent. Målet er å undersøke hvordan det er å vokse opp med hjertefeil som følge av transposisjon av de store kar. Ca 20 personer som følges opp etter en atrial swich a.m. Mustard-Senning-prosedyre vil bli bedt om å besvare et kvantitativt spørreskjema. Skjemaet vil deretter bli gått igjennom i en samtale mellom studenten og informanten, slik at informanten kan utdype svarene. Opplysningene vil være indirekte personidentifiserbare og slettes etter prosjektslutt. Ingen personopplysninger fra journal skal innhentes, men opplysningene fra undersøkelsen skal scannes inn i journalen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/423 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.03.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunnar Erikssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst