Forskningsprosjekt


Langtids oppfølging av ungdom behandlet for selvskading og suicidalitet - en randomisert kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:
Long term follow-up of adolescents treated for repetitive deliberate self-harm and suicidal behaviours: A randomized controlled trial of dialectical behaviour therapy adapted for adolescents (DBT-A) compared to enhanced usual care

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av Effekten av dialektisk atferdsterapi for tenåringer med gjentatt villet egenskade, en randomisert kontrollert studie. I denne studien følges pasientene i 72 uker, som inkluderer 5 tidspunkter for datainsamling fra oppstart i prosjektet og til 1 år etter avsluttet behandling. Vi søker nå om å få gjøre en langtids oppfølgingsundersøkelse der vi vil kontakte pasientene 1 og 9 år etter siste datainnsamlingspkt, dvs at pasientene følges opp i sammenlagt 10 år etter endt behandling. Begrunnelse: Den pågående studien, som den første effektstudien i sitt slag, vil klarlegge effekten av dialektisk atferdsterapi for ungdom på kort sikt. Det vil i tillegg være av stor vitenskapelig/klinisk interesse å få systematisk kunnskap om langtidseffekter. Det er allerede investert betydelige ressurser for å etablere kontakt med ungdommer med villet egenskade og det vil være svært kostnadseffektivt å forlenge kontakten med ungdommen i en oppfølgingsundersøkelse
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/461 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Mehlum
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dr gradsprogrammet medisin UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
05.05.2011 REK sør-øst