Forskningsprosjekt


Legemiddelrelaterte problem på en intensivavdeling

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter som legges inn på intensivavdelinger har en høyere risiko for legemiddelrelaterte feil og relaterte pasientskader/bivirkninger. Formålet med prosjektet er å identifisere, klassifisere og kartlegge alvorlighetsgrad av legemiddelrelaterte problem på intensivavdeling ved hjelp av et standardisert verktøy. Datainnsamlingen vil foregå ved Sykehuset Levanger, Akuttmedisinsk avdeling, og omfatter intervju, informasjon fra sykehusets pasientjournaler, fastlege, apotek og kommunehelsetjenestens journalsystem. Samtykke innhentes fra samtykkekompetente deltakere. For deltakere med redusert samtykkekompetanse, innhentes samtykke fra nærmeste pårørende. Prosjektet er del av en masteroppgave i klinisk farmasi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/791 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 15.01.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristine Lundereng
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk farmasi, Nivå: Erfaringsbasert master
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2011 REK midt