Forskningsprosjekt


Samhandling som praksis i møte med KOLS-pasienter etter utskrivelse fra sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Personer med diagnosen KOLS opplever ofte å ha flere symptomer, som tung pust, slimproblematikk, hoste, angst, depresjon, smerter og søvnproblemer. Mange rapporterer om nedsatt livskvalitet. Pasientgruppen har hyppige innleggelser i sykehus. I følge søker foreligger det ikke tilstrekkelig med forskning på hvordan helsevesenet kan organiseres for å møte behovene som denne pasientgruppen har. I Stortingsmelding 47 etterlyses ny tenkning på området. I dette prosjektet vil man undersøke om en ved hjelp av en sykepleier som sørger for samhandling mellom ulike instanser i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan øke livskvalitet, redusere opplevelsen av symptomer og redusere antall sykehusinnleggelser hos personer som har KOLS, i tillegg til å redusere helsekostnader.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/183 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.03.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ulrich Mack
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst