Forskningsprosjekt


Endring i oppmerksomhet og psykomotorisk tempo etter lett-moderat hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Endring av oppmerksomhet og psykomotorisk tempo hos pasienter som rammes av lette – moderate hjerneslag fra akuttstadiet(0-3dager) til poliklinisk kontroll etter ca. 3mnd. Endringen måles med Trail Making Test A (TMTA) og Trail Making Test B (TMTB).

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Pasienter som rammes av lette- moderate hjerneslag får ofte kognitive problemer, disse betegnes av mange som “usynlige” problemer. Det kan være svikt i hukommelse, oppmerksomhet, psykomotorisk tempo og manglende planleggings- og utførelsesfunksjon(eksekutiv funksjon). Kombinasjonen hjerneslag, kognitiv svikt og vaskulær demens blir omtalt som det 21. århundres ”stille epidemi”. Formålet med studien er å få mer kunnskap om hjerneslag og kognitive problemer, hovedsakelig oppmerksomhetsproblemer og psykomotorisk tempo, og en eventuell endring av disse. Et annet formål blir å få mere kunnskap om redskapene Trail Making test A(TMTA) og Trail Making Test B(TMTB) spesielt i forhold til å måle endring. Formål/Problemstilling: Er det endring i oppmerksomhet og psykomotorisk tempo, for personer som rammes av lette – moderate hjerneslag, fra akuttstadiet 0-3dager etter innleggelse til poliklinisk kontroll etter ca.3mnd, målt med TMTA og TMTB?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/189 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Unni Sveen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag tverrfaglig, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2011 REK sør-øst