Forskningsprosjekt


Utprøvning av kartlegginsverktøy i kommunen - KVIK

Vitenskapelig tittel:
Tidlig identifisering av sped-og småbarn i risiko ved systematisk utprøving av evidensbaserte kartleggingsverktøy i helsestasjonstjenesten

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å utprøve foreldrebaserte kartleggingsverktøy på helsestasjoner i 5 kommuner med etablerte lavterskeltilbud og BUP spedbarnsteam. Målet er tidlig intervensjon til sped- og småbarnsfamilier i risiko. Et årskull barn (n=ca. 1500) og foreldre følges fra svangerskapet og til barna fyller 2 år. Kartlegging foregår i tre trinn. Første trinn innebærer generell screening av alle og gjennomføres på de faste konsultasjonene fra fødsel og frem til 2 års-kontrollen. Trinn 2 innebærer en snarlig videre utredning på helsestasjon av screen positive barn og foreldre. Utredningen skjer da i samarbeid med psykolog tilknyttet helsestasjon eller BUP spedbarnsteam. Trinn 3 innebærer tverrfaglig drøfting med spesialisthelsetjenesten med tanke på videre utredning og behandling av barn som fortsatt etter trinn 2 vekker bekymring. Målet er å unngå en vente-og-se holdning i forhold til disse barna. Utfallsmålet er at flere sped- og småbarn i risiko skal få tidlig intervensjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/124 Prosjektstart: 15.03.2011 Prosjektslutt: 15.03.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kari Slinning
Forskningsansvarlig(e):  RBUP Øst og Sør
RBUP Øst og Sør
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2011 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst