Forskningsprosjekt


Akromion reseksjon ved innklemmingssyndrom i skulder, er det bevis for at det virker?

Vitenskapelig tittel:
Akromion reseksjon ved impingement syndrom i skulder: er kirurgisk behandling nyttig for pasientene med denne tilstanden?

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: En rekke artikler er publisert om behandling av impingement i skulder. Det er beskrevet både åpen og artroskopisk teknikk for akromion reseksjon, begge metodene gav bedre resultat med hensyn til smerte og funksjon. Nye studier vekker oppmerksomhet rundt etiologi av impingement syndrom, og hevder at rotator cuff svikt tilkommer først, Våre observasjoner vekker spørsmål om den tradisjonelle behandlingsmetodikken er effektiv, og vi ønsker derfor å vurdere dette i henhold til både placeboeffekt og til nyere metoder mikrotenotomi stimulerer tilhelingen av den affiserte senen på basis av utløsning av angiogenetiske vekstfaktorer, For å ekskludere placeboeffekten må vi ha en placebo gruppe Formål: Det er viktig med forbedring av behandlingsmetoder for tendinose.Dette vil åpne muligheter for forbedrede behandlingsmetoder av flere tendinitter i kroppen, som Patellar tendinitt, akilles tendinitt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/152 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.03.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Mohamed Khaled Meknas
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble aldri startet
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord