Forskningsprosjekt


Postoperativ kvalme/oppkast og akupressur

Vitenskapelig tittel:
Postoperative nausea/vomiting and acupressure Can acupressure with wristbands reduce the use of antiemetics for the treatment of postoperative nausea and vomiting?

Prosjektbeskrivelse:
Postoperativ kvalme og oppkast (POKO) er en betydelig utfordring i kirurgisk praksis, medikamentell profylakse medføre ubehagelige bivirkninger, og det vil derfor være hensiktsmessig å vurdere bruk av ikke-farmakologiske metoder. Akupunktur og akupressur er rapportert å ha forebyggende effekt overfor POKO, og de negative effektene er minimale. Derfor er målet med studien å implementere akupressur som standard behandling i de kirurgiske prosedyrer. En reduksjon av bruken av kvalmestillende (antiemetika ) vil være en mulig parameter om effektiviteten av akupressur. Studien vil fokusere på akupressur som et supplement til den ordinære profylaktisk behandling av POKO hos voksne som gjennomgår ortopedisk og generell kirurgi, og voksne og barn som gjennomgår øre, nese, hals kirurgi. De primære endepunktene er mengder av antiemetika brukt før (baseline) og under gjennomføringen av studien i en 3 måneders tidsperiode fra mars - juni 2011.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/176 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.01.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arne Johan Norheim
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord
14.04.2011 REK nord