Forskningsprosjekt


CT av hjertets kransårer: Er metoden like bra som invasiv koronarangiografi (referansestandard)?

Vitenskapelig tittel:
CT koronar angiografi i Nord-Norge. Moderne og bedre diagnostikk av hjertepasienter i Nord-Norge. CT koronar angiografi og konvensjonell invasiv koronar angiografi: En sammenlignende studie.

Prosjektbeskrivelse:
Selektiv invasiv koronar angiografi er referansestandard for påvisning av sykdom i kranseårene. Invasivt innebærer at man via en pulsåre fører et kateter frem til kransårene og ved kontrastinjeksjon selektivt fremstiller koronararteriene. Denne undersøkelsen er beheftet med få (< 2%) men potensielt farlige komplikasjoner som blødning, karskade, hjerteinfarkt og hjerneslag. Moderne CT maskiner kan raskt og ikke-invasivt fremstille koronararteriene med lav strålebelastning. Samtidig kan man måle kalsiumskår som har god prediktiv verdi for nye hjerterelaterte hendelser. Kalsiumskår kan også være relatert til vitamin D status. Najonalt foreligger det også lite data om livskvalitet hos de som får påvist normale koronarkar eller ikke-behandlingstrengende lesjoner. Denne studien vil sammenligne CT koronar angiografi med invasiv koronar angiografi med fokus på negativ prediktiv verdi. Måling av kalsiumskår, vitamin D status, endringer i livskvalitet og 5 og 10 års mortalitet vil bli evaluert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/123 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 15.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: AMJID IQBAL
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord
26.04.2012 REK nord