Forskningsprosjekt


Ikke-motoriske problemer ved Parkinsonkirurgi - en langtidsstudie

Vitenskapelig tittel:
Langtidseffekter ved dyp hjernestimulering av STN (nukleus subthalamikus) hos pasienter med Parkinsons sykdom - En longitudinell observasjonsstudie med vekt på ikke-motoriske symptomer.

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. I dette doktorgradsprosjektet vil en foreta en longitudinell oppfølging av parkinsonpasienter med innlagt stimuleringselektrode i hjernen (STN-HFS). Fokus vil være motorisk funksjonsnivå, søvnproblemer og nevropsykiatri. Prosjektet har også som formål å kunne bringe frem kunnskap om preoperative forholds betydning for sykdomsutviklingen. Nevrologisk undersøkelse, intervju og spørreskjemaer vil bli benyttet. Deltakerne er 32 parkinsonpasienter som har blitt behandlet med STN-HFS-metoden ved Stavanger universitetssykehus i perioden 2003 til 2006.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/447 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Petter Larsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, Nivå: PhD-prosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Ikke-motoriske problemer ved Parkinsonkirurgi - en langtidsstudie
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest
31.10.2018 REK vest