Forskningsprosjekt


Bruk av hjertepumpe ved sirkulasjonssvikt.

Vitenskapelig tittel:
Behandling av kardiogent sjokk med intra aorta ballongpumpe ved et sykehus uten hjertekirurgisk avdeling.

Prosjektbeskrivelse:
Hjerteinfarkt kan medføre alvorlig hjertesvikt. Ca 7,5% av pasientene utvikler kardiogent sjokk, hvor hjertet ikke er i stand til å opprettholde adekvat sirkulasjon. Moderne akutt behandling med utblokking av tette kransårer (PCI) reduserer dødeligheten fra 80-90% til ca. 50%. I tillegg er støttebehandling med medikamenter og mekanisk pumpestøtte nødvendig. Bruk av intra aorta ballongpumpe (IABP) bedrer overlevelsen etter kardiogent sjokk. Bruken av IABP har vært begrenset pga tekniske forhold og tilgjengelighet. Teknisk forbedring av utstyret og 24 timer invasiv beredskap har gjort denne behandlingen tilgjengelig for store pasientgrupper som ikke innlegges ved hjertekirurgiske sentra. Vi vil analyse våre erfaringern med bruken av, og utkomme etter kardiogent sjokk behandlet med IABP ved et stort norsk infarkt sykehus med perkutan koronar intervensjons lab, men uten hjertekirurgisk service over en 12 års periode.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/155 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor Melberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet UiB, Nivå: Hovedfagsoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2011 REK vest