Forskningsprosjekt


Long-term outcome after distal radius fractures in elderly patients

Vitenskapelig tittel:
En retrospektiv studie som evaluerer langtids radiologisk og funksjonelt resultat etter gjennomgått håndleddsbrudd hos eldre pasienter.

Prosjektbeskrivelse:
Forskning på eldre over 65-70 år med håndleddsbrudd er svært mangelfull. Det er små populasjoner og de fleste studier er retrospektive i små utvalg. Man har i liten grad spesifisert hvilke type eldre det dreier seg om, og i den grad man gjør det så ekskluderer man ofte demente og lavt fungerende eldre. De fleste studiene har kun sett på røntgenfunn og det er vist liten sammenheng mellom røntgenbilde og pasientens opplevde håndfunksjon. Vi skal evaluere pasientens generelle funksjonsnivå etter skaden skaden, i tillegg til håndfunksjon og røntgenfunn. Formålet er å kartlegge innvirkningen håndleddsbrudd har på et eldre individ og i større grad å kunne tilpasse behandlingen av håndleddsbrudd til den enkelte pasients forventede behov.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/196 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.03.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ola-Lars Hammer
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2011 REK sør-øst