Forskningsprosjekt


En studie med hensikt å vurdere kardiovaskulære hendelser ved behandling med lixisenatide hos pasienter med type 2 diabetes etter akutt koronar syndrom

Vitenskapelig tittel:
A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter study to evaluate cardiovascular outcomes during treatment with lixisenatide in type 2 diabetic patients after an Acute Coronary Syndrome

Prosjektbeskrivelse:
Diabetes type 2 er en vanlig sykdom. Personer med diabetes har økt risiko for å bli rammet av hjerteinfarkt, slag og andre hjerte-kar sykdommer. Alle større studier har vist at en senkning av blodsukkeret mot normale nivåer minsker risikoen for diabetes-relaterte komplikasjoner for øye, nyrer og nerver. Mange studier tyder også på at en senkning av blodsukkeret mot normale nivåer også reduserer risikoen for fremtidige sykdommer i hjerte og blodkar. Lixisenatide er et nyutviklet diabeteslegemiddel, en såkalt GPL-1 analog, til subkutan injeksjon. Denne studiens hensikt er å undersøke om senkning av blodsukkeret med lixisenatide kan redusere risikoen for videreutvikling av hjerte- og karsykdommer. I studien sammenlignes behandling med lixisenatide med placebo (ikke aktiv substans) i forhold til forekomsten av komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Studiebehandlingen gis i tillegg til eventuell annen behandling deltakerne allerede får.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/205 EudraCT-nummer: 2009-012852-26 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: John Cooper
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2011 REK sør-øst
17.08.2011 REK sør-øst
19.10.2011 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst
15.08.2012 REK sør-øst
05.05.2014 REK sør-øst