Forskningsprosjekt


Mekanismer og biomarkører ved Lewy legeme sykdom

Vitenskapelig tittel:
Mechanisms and biomarkers of cognitive decline in Parkinson’s disease and dementia with Lewy bodies

Prosjektbeskrivelse:
De vanligste hjerneorganiske sykdommene inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom med og uten demens (PD/PDD), demens med Lewy legemer (DLB) og cerebrovaskulær sykdom. For Parkinsons sykdom (både PD og PDD) og DLB er de tidlige sykdomsmekanismene i all hovedsak ukjente, og således finnes det for tiden ingen sykdomsmodifiserende behandling som kan bremse eller hindre sykdomsutvikling. Det trengs mer kunnskap, især om den innledende sykdomsfasen, for å utvikle nye biomarkører og potensielt sykdomsmodifiserende behandling. I denne studien vil man kombinere nevropsykologiske tester, bildediagnostikk, blodprøver og genetiske/proteomiske analyser i spinalvæske/blod, slik at disponerte PD pasienter som utvikler kognitiv svikt kan diagnostiseres så tidlig som mulig. Nydiagnostiserte PD-pasienter skal følges prospektivt, og sammenliknes med normale kontroller. Hjerneorganiske forandringer og kognitiv svikt skal monitoreres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/99 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tormod Fladby
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst
10.06.2014 REK sør-øst