Forskningsprosjekt


Depresjon hos eldre - effekt av skreddersydde tiltak

Vitenskapelig tittel:

Tailored Implementation for Chronic Diseases - Depression in the ElderlyProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge mulige faktorer som kan fremme bedring eller hemme bedring hos eldre deprimerte. Studien er en del av en flernasjonal europeisk undersøkelse av behandling av forskjellige kroniske sykdommer. Den norske delen av studien skal utføres ved alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehus Innlandet. Undersøkelsen har to deler, den første delen som det søkes om, består av en kartlegging av hemmende og fremmende faktorer i forbindelse med behandling av depresjon hos eldre. Del to av undersøkelsen vil være en behandlingsrettet undersøkelse som det vil bli søkt om senere. Det skal inkluderes totalt 500 deltakere i studien. Det innhentes informert samtykke fra pasienter (nåværende eller tidligere), pårørende og helsepersonell.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2512 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 01.05.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Signe Agnes Flottorp
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

TICD er finansiert gjennom EUs 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7). Dette finansierer PhD-midler. Driftsmidler for de ulike delene av prosjektet søkes via lokale (Sykehuset Innlandet) og regionale (Helse Sør Øst) sine forskningstildelinger. Driftsmidler for den delen som denne søknaden gjelder er tildelt fra Sykehuset Innlandet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Depresjon hos eldre - effekt av skreddersydde tiltak
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst