Forskningsprosjekt


ECT-prosjektet

Vitenskapelig tittel:
Cognitive effects of electroconvulsive therapy in unipolar depression

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har til hensikt å undersøke kognitive effekter av elektrokonvulsiv behandling (ECT) med oppfølging i 2 år hos personer med unipolar depresjon. I følge søker har tidligere studier vist retrograd amnesi (redusert minne for hendelser før behandlingen) hos noen grupper av pasienter, men det er ikke kjent om disse plagene vedvarer utover 6 måneder etter ECT. Det er heller ikke kjent om andre kognitive funksjoner, som oppmerksomhet, innlæringskapasitet eller korttidshukommelse blir påvirket av ECT. Tidligere studier har funnet sterkest grad av retrograd amnesi etter ECT hos kvinner, eldre personer og personer som rapporterer alvorlig grad av depresjonssymptomer. Dette prosjektet vil undersøke disse faktorenes betydning for kognitiv funksjon i tiden etter ECT. Deltakerne vil bli undersøkt med standardiserte nevropsykologiske tester rett før ECT, og oppfølgingsundersøkelser vil bli foretatt 6 uker, 6 måneder og 2 år etter behandlingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/158 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.01.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Rishovd Rund
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
06.05.2014 REK sør-øst