Forskningsprosjekt


Seniorstudien, Behandling av håndleddsbrudd hos eldre

Vitenskapelig tittel:
Management of distal radius fractures in elderly patients

Prosjektbeskrivelse:
Forskning på eldre over 65-70 år med håndleddsbrudd er svært mangelfull. Det er små populasjoner og de fleste studier er retrospektive. Man har i liten grad spesifisert hvilke type eldre det dreier seg om, og i den grad man gjør det så ekskluderer man demente og lavt fungerende eldre. De fleste studiene har kun sett på røntgenfunn og det er vist liten sammenheng mellom røntgenbilde og pasientens opplevde håndfunksjon. Vi skal evaluere pasientens generelle funksjonsnivå før skaden og på bakgrunn av dette dele de inn i høyt fungerende og lavt fungerende/demente eldre. Den første gruppen behandles primært ut fra røntgenfunn og vil få gips eller operasjon ut fra dette. De lavt fungerende eldre vil kun reponeres (hvis indisert) og gipses. Vi vil så følge de to gruppene med tanke på smerte, håndfunksjon, røntgenfunn, generell helse og ADL-funksjoner. Formålet er å kartlegge innvirkningen håndleddsbrudd har på et eldre individ og tilpasse behandlingen av pasienten til funksjonsnivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/195 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Ola-Lars Hammer
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2011 REK sør-øst