Forskningsprosjekt


Blodpropp i lungene ved KOLS

Vitenskapelig tittel:
Lengeembolisme ved KOLS-eksaserbasjoner

Prosjektbeskrivelse:
I tidligere studier er det funnet lungeembolisme (blodpropp i lungene) hos 20-25 % av pasienter innlagt med ikke-infeksjonsutløst KOLS-forverring. Lungeembolisme bør påvises fordi det medfører en forverring av pasientenes prognose. Hypotesen i prosjektet er at det gjøres for få lungeembolismeutredninger hos KOLS pasienter, fordi sammenhengen mellom KOLS forverring og lungeembolisme i liten grad er kjent. I prosjektet ønsker man å undersøke prevalensen av lungeembolisme i en gitt populasjon av hospitaliserte pasienter med ikke-infeksjonsutløst KOLS forverring.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/213 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aleksander Rygh Holten
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst