Forskningsprosjekt


Måling av trunkusrotasjoner

Vitenskapelig tittel:
Måling av trunkusrotasjoner ved hjelp av kroppsbårne sensorer

Prosjektbeskrivelse:
Målet med prosjektet er å validere mål på trunkusrotasjoner ved hjelp av kroppsbårne sensorer. Grunnen til at vi vil bruke kroppsbårne sensorer er at disse er små og tillater testing utenfor et tradisjonelt laboratoriemiljø. Dette gir fordeler ved at det er et enkelt oppsett (to sensorer og en trådløs sender festes raskt ved hjelp av et elastisk belte), samt at man kan teste i et mer naturlig miljø. Sensorene som skal brukes har tidligere vært brukt for å måle akselerasjoner ved gange. De samme sensorene gir imidlertid også anledning til å måle rotasjoner. Ved å feste sensorene på bekkenet kan vi måle vinkelutslag i det transverse planet (yaw-vinkel) og relatere dette til steglengde, kroppshøyde, alder og kjønn. En lik sensor festet mellom skulderbladene skal etter planen gi et mål for motrotasjoner i forhold til bekkenet. Vi vil validere målingene ved hjelp av videopptak foretatt i ganglaboratorie, som regnes som gullstandarden for bevegelsesanalyse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/142 Prosjektstart: 31.01.2011 Prosjektslutt: 28.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Maria Vatshaug Ottermo
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Nevromedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK