Forskningsprosjekt


Forekomst og risikofaktorer for hypoglykemi

Vitenskapelig tittel:
The prevalence and risk factors of hypoglycemia unawareness in patients with type 1 diabetes mellitus.

Prosjektbeskrivelse:
Hypoglykemi,en fryktet komplikasjon ved insulinbehandling av type 1 diabetes, kan medføre kognitiv reduksjon og bevissthetstap. Gjentatte hypoglykemi episoder kan føre til at symptomene ved, og forsvaret mot, nye episodes svekkes. Svekkede symptomer gir mangedoblet risiko for alvorlige episoder og risiko for skader og trafikkulykker. I første del av studien vil vi kartlegge forekomsten av, og risikofaktorer for, svekkede hypoglykemisymptomer hos pasienter med type 1 diabetes som behandles ved endokrinologisk poliklinikk. Vi vil også kartlegge pasientenes frykt for hypoglykemi i et validert spørreskjema. I andre del av studien, som er prospektiv, vil vi beskrive relasjonen mellom svekkede symptomer og forekomsten av alvorlig hypoglykemi. Det er mangel på slike studier etter innføring av moderne insulinanaloger. Resultatene har betydning for hvilket tilbud helsevesenet bør gi til pasienter med type 1 diabetes og er også av betydning i diskusjonen rundt diabetes og bilkjøring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/244 Prosjektstart: 20.02.2011 Prosjektslutt: 20.02.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marit Rokne Bjørgaas
Forskningsansvarlig(e):  StOlavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: 4.året
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjoner
Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2017 REK midt