Forskningsprosjekt


Evaluering av personlige flytemidler

Prosjektbeskrivelse:
Redningsvester er påbudt på alle passasjerskip. Disse skal tilfredsstille krav beskrevet i de internasjonale sjøfartsmyndighetenes resolusjoner; IMO MSC res. 81(70), med tillegg MSC res. 200(80). Formålet med prosjektet er å evaluere flyteegenskapene til et utvalg personlige flytemidler (redningsvester) som er godkjent for bruk innenfor Sjøfartsdirektoratets myndighetsområde. Prosjektet skal 1) evaluere produktene i forhold til dagens krav i foreliggende standarder 2) vurdere testmetodene med tanke på hvor relevante disse er for å teste godheten av produktene. Dette bringer frem ny kunnskap for å utvikle nye livreddende konsepter, samt utvikle relevante testprosedyrer i de internasjonale standardene for krav til redningsvester.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/126 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.01.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingunn Holmen Geving
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK