Forskningsprosjekt


Drikker man mindre av internettprogrammet Balance?

Vitenskapelig tittel:
Effektstudie av oppfølgingsdelen av et automatisert og internettbasert program (Balance) for bevisstgjøring og reduksjon av alkoholkonsum - en toarmet randomisert-kontrollert studie

Prosjektbeskrivelse:
Man vet at ulike screeningverktøy etterfulgt av kort tilbakemelding har en gunstig effekt i forhold til alkoholvaner. Hensikten med slike verktøy å intervenere i en langt bredere befolkningsgruppe med et alkoholkonsum som innebærer helserisiko over tid, eller som opplever moderate negative effekter av sitt bruk. Den gunstige effekten av slike internettbaserte verktøy er imidlertid relativt liten, og det er derfor ønskelig å utvikle tilleggskomponenter som kan øke denne effekten. Dette er forsøkt gjort under utviklingen av det interaktive internettbaserte terapiprogrammet Balance, og hensikten med denne studien er å teste om man faktisk har oppnådd en økt behandlingseffekt ved å legge til en intensiv og omfattende oppfølgingskomponenter til et enkelt screeningverktøy.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3418 Prosjektstart: 21.03.2011 Prosjektslutt: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Håvar Brendryen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst