Forskningsprosjekt


Studie om depresjon/angst og kognitiv svikt i forbindelse med HIV-infeksjon

Vitenskapelig tittel:
Pan Western European and Canadian Cross-sectional Study to assess and analyze prevalence of positive screening for anxiety and/or depressive symptoms and neurocognitive function impairment in HIV-1 infected patients

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man benytte validerte tester for å kartlegge omfanget av kognitiv svikt og angst/depresjon blant HIV-pasienter som mottar medikamentell behandling sammenlignet med HIV-pasienter som ikke står på sykdomsrelaterte medikamenter. Resultatene fra studien skal brukes til å informere helsepersonell om det i fremtiden er nødvendig og mulig å vurdere depresjon/angst og kognitiv svikt hos HIV-positive med disse testene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3415 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 01.04.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rafael Alexander Leiva
Forskningsansvarlig(e):  Haukeland universitetssjukehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Studie om depresjon/angst og kognitiv svikt i forbindelse med HIV-infeksjon
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst