Forskningsprosjekt


Genomprofilering av operabel kolorektal cancer

Vitenskapelig tittel:

Assessment of Clinically Related Outcomes and Biomarker Analysis for Translational Integration in Colorectal Cancer [ACROBATICC]Prosjektbeskrivelse:
Helge Bryne meldte seg inhabil og deltok ikke i behandling av denne saken. REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Tykk- og endetarmskreft rammer omlag 3500 personer i Norge årlig. Sykdommen har god prognose hvis den oppdages tidlig, men utsiktne er betydelig redusert der kreftformen har fått utviklet seg. I dette forskningsprosjektet vil molekylære markører i blod og svulstvev fra pasienter med tykk- og endetarmskreft undersøkes og sammenstilles med kliniske data. Resultatene vil blant annet kunne gi informasjon om egenskaper i svulsten som har betydning for videre forløp. Data skal hentes fra pasientjournalen, Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret. Alle pasienter som blir behandlet for tykk- og endetarmskreft ved Stavanger Universitetssjukehus i perioden 2011-17 ønskes inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1235 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Søreide
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra Stavanger Helseforskning AS, Stavanger Universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Materiale fra biobank:
ACROBATICC
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
14.06.2012 REK vest
12.02.2015 REK vest
31.01.2018 REK vest