Forskningsprosjekt


Sykepleierelasjon og behandling til pasienter med anoreksi – en kvalitativ studie

Vitenskapelig tittel:

Hvordan opplever pasienter som har vært i behandling for anorexi, at samspillet mellom behandlingen og sykepleier-pasient relasjonen påvirker behandlingskvaliteten?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på hvordan relasjonen mellom pasient og sykepleier påvirker pasientens opplevelse av behandlingskvaliteten. Gjennom kvalitative intervju ønskes problemstillingen belyst blant pasienter med anoreksi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1862 Prosjektstart: 31.10.2012 Prosjektslutt: 31.10.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristine Rørtveit
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering av prosjektet da dette er et masterprosjekt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest