Forskningsprosjekt


Informasjon og smerte

Vitenskapelig tittel:
Har informasjon betydning for smerteopplevelsen hos pasienter som får tannbehandling?

Prosjektbeskrivelse:
Standard informasjon om tannbehandling vs. ekstra/positiv informasjon forut for tannbehandling. Vil informasjon ha betydning for opplevelsen av smerte under tannbehandling? Grupper: 20 pasienter får standard informasjon og 20 pasienter får ekstra/positiv informasjon om behandlingen. Det velges pasienter som skal utføre omtrent samme behandling. F eks fyllingsterapi av en molar/premolar i underkjeven. Informasjon. Gis før behandling. Gruppe Standard Info vil få informasjon om type behandling som skal gjøres, behandlingens varighet, en kort forklaring på hvilken type anestesi de vil få og mulig postoperativ smerte. Gruppe Positiv Info vil få samme informasjonsinnhold, men her vil den presenteres i runde og positive ord og vendinger. Det vil også legges vekt på pasientens komfort og sikkerhet i behandlings situasjonen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/209 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Magne Arve Flaten
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsepsykologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord