Forskningsprosjekt


Nakkesmerter og funksjon

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å undersøke nakkebevegelser og nakkemusklenenes aktiveringmønstre hos pasienter med nakkesmerte, med og uten degerative forandringer i nakken. Det planlegges å bruke ultralyd, MR og overflate-EMG for å undersøke degenerative forandringer og muskelaktivisering. Prosjektet er en oppfølging av to tidligere REK godkjente prosjekter. Funnene i disse pilot-/delstudiene har gjort at den opprinnelige prosjektbeskrivelsen endres. Søker ønsket i utgangspunktet å undersøke pasienter med revmatoid artritt eller nakkesleng, men har kommet til at disse pasientgruppene ikke bør utføre de aktuelle bevegelsene i undersøkelsen. Prosjektet vil derfor rekruttere 30 pasienter fra Nakke og ryggpoliklinikken ved OUS, samt bruke anonymiserte data fra 30 friske kontroller fra Helseundersøkelsen i Oslo 2000. Det rekrutteres 15 pasienter med degenerative forandringer og 15 pasienter uten slike forandringer for å undersøke om det er ulikheter i muskelaktivering hos gruppene. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter gjeldende standard for pasienter som rekrutteres gjennom Nakke og ryggpoliklikken ved OUS, Ullevål.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3319 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nada Hadzic-Andelic
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprogrammet, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst