Forskningsprosjekt


Studie påblodlevringsevne hos personer med alvorlig

Vitenskapelig tittel:
Studier av koagulasjonskapasitet og blødningsfenotype hos personer med alvorlig FVII-mangel.

Prosjektbeskrivelse:
Det er etablert to nye metoder for måling av blodlevringsevne på Institutt for indremedisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus. Trombingenereringassay (TGA) måler trombinkonsentrasjonen, og tromboelastografi (TEG) måler hastigheten og styrken på blodlevringen. Man skal ved hjelp av disse to metodene underøke om det er forskjell i trombinproduksjon og i blodlevringens styrke hos personer med alvorlig FVII-mangel mellom de som plages med dels alvorlige blødninger og de med mindre blødningsplager.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3374 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: delprosjekt av doktorgradsprogrammet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst