Forskningsprosjekt


Overvekt/overspisingslidelse og behandling

Vitenskapelig tittel:
OBESITY AND SOULS – AN INQUIRY OF COORDINATED SERVICES FOCUSING ON TREATMENT, CARE-GIVING, AND THE INDIVIDUAL COMPLEXITY OF LIVING WITH AND RECOVERING FROM OVERWEIGHT OR BINGE EATING DISORDERS

Prosjektbeskrivelse:
Overvekt er regnet som en av de største utfordringene i folkehelsen i Europa i dag i følge verdens helseorganisasjon, og helserelaterte problemer som følge av dette er økende. Overvekts-behandling er preget av et fragmentert helsevesen og ulike nivå av samarbeid. Livsstilskurs i kommune, kognitiv adferdsterapi i distriktpsykiatriske senter, eller fedmekirurgi ved kirurgisk avdeling er eksempler på forskjellig behandlingstilbud. Ofte er de ulike seksjonene ikke klar over hverandres kompetanse, og pasienten står i fare for å få et reduksjonistisk tilbud. To behandlingstilbud er sentrale ved Stavanger Universitetssykehus: (1) operasjon: Ca 110 pasienter er operert, 291 pasienter på venteliste med behandlingsgaranti innen 52 uker (tall fra desember 2010), (2) kognitiv behandling: En gruppe (n=8) i tillegg til enkelte individuelle behandlinger siden høsten 2008. Det er behov for studier som belyser pasientens opplevelse av (1) å ha en overvekt og (2) behandling og tilbud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/150 Prosjektstart: 10.01.2011 Prosjektslutt: 09.01.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristine Rørtveit
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Mestring av kronisk lidelse, Universitetet i Stavanger
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2011 REK vest