Forskningsprosjekt


Automatisk datafangst for fremtidens operasjonsrom

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for prosjektet er at hvert operasjonsforløp genererer store mengder data fra IT-systemer og fra annen teknologi som brukes i arbeidet med pasientene. Et sub-sett av disse dataene indikerer at hendelser av relevans eller betydning skjer, har skjedd eller kommer til å skje. Prosjektet skal utvikle teknologi for automatisk fanging av data som indikerer hendelser i sanntid. Prosjektet vil danne en plattform for en rekke fremtidsrettede IT-systemer for prosess- og beslutningsstøtte. Eksempler på dette kan være dynamisk tilpassning av billedveiledet navigasjon, deteksjon og tidlig varsling av økende risiko for uønskede hendelser, og dynamisk estimering av gjenstående operasjonstid under operasjonen. Utviklingen av en slik plattform vil åpne muligheter for innovasjon og forskning som direkte vil kunne bidra til økt sikkerhet og kvalitet for pasienter så vel som smidigere arbeidsflyt preget av mindre plunder og heft for de som jobber med operasjonsforløpet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3324 Prosjektstart: 15.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Økland
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Flere doktogradsstudium, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt