Forskningsprosjekt


Fysiologiske responser ved eksponering til kaldt vann og kald luft

Vitenskapelig tittel:
Fysiologiske responser ved eksponering til kaldt vann og kald luft.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Petroleumsaktiviteten i nordområdene med ekstreme værforhold er økende, og stiller større krav til bekledning og beskyttelsesutstyr. Målet med studien er å gi ny kunnskap om fysiologiske responser hos forsøkspersoner ved eksponering til realistiske forhold med bølger, vind og i kalde omgivelsestemperaturer. Kunnskapen skal brukes i utviklingen av nytt og forbedret redningsutstyr. I studien anvender vi de samme vitenskapelige metoder som er brukt i tidligere studier. Problemstillinger: 1. Hvilken effekt har kulde, vind og bølger på fysiologiske responser (kjernetemperatur, hudtemperaturer, hjertefrekvens, metabolisme og heatflux) ved bruk av en kombinert helikoptertransport- og overlevelsesdrakt? 2. Gir ullundertøy bedre beskyttelse enn standard underbekledning i bomull slik som beskrevet i internasjonale standarder? 3. Prosjektet skal gjennomføre en gap-analyse i forhold til termiske krav og krav til komfort for brukeren og den beskyttelse eksisterende drakt gir.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3284 Prosjektstart: 13.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hilde Færevik
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt
20.01.2012 REK midt