Forskningsprosjekt


Pasienterfaringer hos pasient og nærmeste pårørerende ved behandling av medfødt hjertefeil ved kateter basert - eller kirurgisk teknikk

Vitenskapelig tittel:
Outcomes in patients and their closest relatives treated for congenital heart disease with catheter based or surgical techniques.

Prosjektbeskrivelse:
Stenose i utløpet fra høyre hjertekammer (HV) til lungearterien (PA) er et relativt vanlig problem blant pasienter med medfødt hjertefeil. Pasienter med slike problemer blir ofte operert 3-4 ganger før de når voksen alder. For å erstatte eller utsette en operasjon er det nå mulig å behandle disse pasientene ved kateterteknikk, dvs. å sette inn en stent med klaffefunksjon i det trange partiet mellom HV og PA. Denne intervensjonen er nå utført på 9 pasienter i Norge. Det er innhentet livskvalitetsdata hos disse pasientene og deres nærmeste pårørende ved hjelp av intervju og spørreskjema. I denne studien ønsker man å beskrive og sammenligne data ved åpen hjertekirurgi og kateterbasert intervensjon for å kartlegge inngrepets betydning for pasienten og familiesituasjonen. Man ønsker å sammenlikne klinisk og funksjonell status og sammenlikne pasientrapporterte erfaringer med medisinske data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/210 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.07.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Erik Fosse
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Stipendiat, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst