Forskningsprosjekt


En flernasjonal, multisenter observasjonsstudie om sikkerhet etter markedsgodkjenning for å dokumentere legemiddelbruken av Samsca® og samle inn informasjon om sikkerheten av Samsca når legemiddelet brukes i vanlig legepraksis

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en observerende sikkerhetsstudie etter markedsgodkjenning av medikamentet Samsca®. Formålet er å samle inn ytterligere sikkerhetsinformasjon om medikamentet som brukes rutinemessig hos pasienter som behandles for hyponatremi grunnet SIADH. Det antas at det kan dreie seg om fire pasienter i Norge. Pasientene samtykker til innhenting og bruk av helseopplysninger om dem.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3375 Prosjektstart: 10.10.2010 Prosjektslutt: 10.10.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torbjørn Omland
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst