Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank Infeksjonsmed. avdeling , Ahus

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den generelle forskningsbiobanken er å samle biologisk materiale fra personer med infeksjonssykdommer og andre inflammatoriske sykdommer for å ha et grunnlag for forskningsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap for bedret diagnostikk/behandling i disse sykdomsgruppene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3273

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kjell Block Hellum
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitessykehus


Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst