Forskningsprosjekt


Effekten av Salovum på hjernetrykk hos pasienter med voksenvannhode

Vitenskapelig tittel:
Effekten av Salovum (proteinet AF, anti-secretory factor) på intrakranielt trykk (ICP) hos pasienter med idiopatisk intrakraniell hypertensjon (IIH) og voksen hydrocephalus (HC)

Prosjektbeskrivelse:
Hydrocephalus er en tilstand med øket mengde vann i hjernen; tilstanden kan være invalidiserende, og eventuelt dødelig. Mekanismene bak utvikling av hydrocephalus er i det vesentlige ukjent. Standard behandling er kirurgisk, og består av drenasje av hjernevæske. I vår forskning fokuserer vi på molekylære mekanismer for vanntransport i hjernen. Proteinet AF (anti-secretory factor) er involvert i transport av vann over cellemembranen hos flere typer hjerneceller. Ved cyto-toksisk ødem kan tilførsel av proteinet AF øke transport av vann ut av cellen. Proteinet AF er tilgjengelig for bruk på menneske som næringsmidlet Salovum. I den aktuelle studien søkes det REK om godkjennelse for å undersøke om Salovum reduserer hjernetrykket (ICP) hos pasienter som gjennomgår diagnostisk ICP måling som ledd i ordinær utredning av hydrocephalus eller idiopatisk intrakranial hypertensjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/181 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 09.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Kristian Eide
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som beskrevet i beskrivelsen
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord