Forskningsprosjekt


Sekundære sarkomer

Vitenskapelig tittel:
Sekundære sarkomer

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en videreføring av et doktorgradsprosjekt fra 2008 der man vil sammenligne pasienter med krefttypen sekundært sarkom med pasienter som har fått diagnosen kreft, men som ikke har utviklet sekundært sarkom. Det vil inkludere alle kreftpasienter med sekundært sarkom (ca. 800 pasienter) og alle kreftpasienter som ikke har utviklet sekundært sarkom (ca. 380 600 pasienter) og som ellers oppfyller visse aldersbetingelser. Det vil gjennomføres som en registerstudie og målet er å finne hvilke risikofaktorer som kan bidra til å utvikle sekundært sarkom hos kreftpasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/897 Prosjektstart: 01.05.2009 Prosjektslutt: 01.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sophie D. Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsstudium, Nivå: doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst